ERP - TRAÇABILITAT, FRUITS SECS, COOPERATIVES, OLI
DEMANA INFORMACIÓ
CONTACTA
ELS NOSTRES PRODUCTES
UBICACIÓ
SUPORT
ERP - TRAÇABILITAT
Procés Traçabilitat Procés Traçabilitat ERP - Traçabilitat

La unió Europea ha introduït en els últims anys importants modificacions amb la legislació alimentaria.
D’acord amb el reglament 178/2002 de la Comissió Europea, la traçabilitat és la possibilitat de trobar i seguir el rastre, a través de totes les etapes de producció, transformació i distribució, d’un aliment.
ERP-Traçabilitat segueix els reglaments i decrets determinats per la Unió Europea.

Un sistema correcte és:
 • El que permet identificar cada unitat de venda un codi de Lot.
 • El que permet conèixer el proveïdor i nro. De lot dels productes utilitzats en cada un dels lots.
 • Diferencia condicions de producció específiques de cada un dels lots
 • Registra el nro. de lot d’enviament a cada client
 • Te que permetre localitzar i recuperar el producte en cas d’alerta o crisi alimentaria
 • S'ha d'auditar periòdicament per assegurar-nos de la seva idoneïtat.
Les avantatges de tenir un sistema de traçabilitat son
 • Capacitat de detectar els possibles problemes que es puguin produir en la seguritat alimentaria, delimitant els productes implicats dels no implicats
 • Rapidesa a l’actuació i reacció amb alertes i crisis alimentaries
 • Credibilitat i prestigi pels operadors alimentaris
La gestió del mòdul de traçabilitat es compon dels següents procediments
 • Entrada del producte
 • Dipòsit de recepció i generació d’un lot per cada entrada
 • Mostra, rendiment, humitat i tractament del producte
 • Controls d’alerta i estocs de lots en la producció i en l’expedició
 • Diferents informes d’origen i destí de diferents lots en l'entrada, producció o procés i en l'expedició
 • Les identificacions o documentacions dels lots inclou, dates, pesos i emmagatzematge
Veure Catàleg - Demana Mès Informació